O násDemolácia | Mechanizácia | Stavby na kľúč | Zemné práce
Likvidácia technologických zariadení | Recyklácia stavebného odpadu

Demolácie

Potrebujete demontáž stavieb alebo kompletnú dodávku demolačných služieb ?

Obráťte sa na nás. Navrhneme Vám správne riešenie a zaistíme kompletný servis. Naša spoločnosť má v tomto obore už viac než 15-ročnú tradíciu.

Ak sa rozhodnete využiť naše kvalitné služby, zaistíme Vám kompletnú dodávku demolačných prác, vrátane nasledujúcej prípravy pre ďalšiu stavebnú činnosť. V prípade, že hľadáte spoločnosť, priemyselných areálov, tovarní, železobetónových, betónových a oceľových stavieb, komínov a iných objektov, ste na správnom mieste.

Spolupráca s nami začína prípravnou fázou, v ktorej pre Vás vypracujeme plán prác a ochotne poskytneme potrebné informácie. Radi Vám pomôžeme s vybavením nevyhnutných povolení na úradoch a zaistíme pre Vás aj demolačnú výmeru. Chcete poznať ďalšie dôvody, prečo zvoliť JomaSkalica ?

Tu sú:

Všetky služby sú poskytované vyškoleným personálom.
K dispozícii máme veľký strojový park s vlastnou modernou mechanizáciou, čo nám umožnuje odvádzať prácu kvalitne, v krátkom čase a v zaujímavých cenových podmienkach.
Navyše ju vykonávame bezpečne a ekologicky.

Pozor, to nie je všetko. Naša demolačná firma Vám, samozrejme, zaistí ďalšie služby, ktoré súvisia s búraním objektov. Odstránime všetok odpad v súlade s platnými zákonmi a predpismi, takže zaistíme recykláciu na mieste demolácie alebo odpad odvezieme do recyklačného strediska.

Recyklácia stavebného odpadu

Recyklácia je realizovaná aj ako samostatná činnosť podľa požiadaviek zákazníka.

Recyklácia stavebných a demolačných odpadov je možné realizovať v mieste demolácií alebo v recyklačnom stredisku firmy.Recyklovať je možné odpad z demolácií budov, vozoviek alebo iných objektov. Recyklát je plnohodnotnou náhradou prírodných materiálov.

Recyklácia materiálov prináša úsporu nákladov na prepravu a skladovanie odpadu, nákladov na nákup prírodného kameniva, napomáha k znižovaniu záťaže riadených skládok a šetrí prírodné zdroje.
Recyklácia stavebného odpadu je vykonávaná mobilnou recyklačnou linkou. Suť je mechanicky upravená drvením a triedením tak, aby svoju štruktúrou spĺňal vlastnosti predpísané zákonom o odpadoch.

Recyklácia stavebných odpadov je jednou zo strategických úloh v oblasti životného prostredia nie len na Slovensku, ale i na medzinárodnej úrovni. Recyklácia stavebných odpadov prináša investorom i značný ekonomický efekt, nakoľko stavebná suť vznikajúca v rámci búracích a demolačných prác je až 90% spôtne využiteľná v stavebníctve a je plnohodnotnou náhradou prírodných materiálov.

Ekonomické výhody recyklácie stavebných odpadov:

Produktom recyklácie je drvenie materiálov rôznych frakcií a rôzneho charakteru. Na recyklačnú linku sa dováža odpad vo forme sute, ktorý je produkovaný pri stavebných a demolačných prácach. Tento je v procese recyklácie triedený a rozdrvený. Výsledná produkt je závislý od vstupov, teda od charakteru recyklovaného odpadu. Vo všeobecnosti je možné produkt rozdeliť do štyroch hlavných kategórií, následovne:

1. Betónový recyklát (využitieako plnivo do betónov)
2. Asfaltový recyklát (využitie pri oprave málo zaťažených vozoviek)
3. Tehlový recyklát (výroba vybrolisovaných tvárnic a nepálených lisovaných tehál, výplňové kamenivo)
4. Zmesový recyklát (podkladový materiál, zásypový materiál)

Výsledný produkt, recyklát, má porovnateľné kvalitatívne vlastnosti ako jeho prírodné ekvivalenty a jeho použitím je možné výrazným spôsobom znížiť potrebu týchto surovín a výrazne znížiť negatívny dopad ťažby na životné prostredie.

Galéria


PartneriKontaktJOMA Skalica, s.r.o.
IČO: 46 597 611
Sídlo:
Škarniclovská 107/14
Skalica 909 01
Tel. číslo: +421 915 626 266 / +421 903 194 612